top of page

Er is geen succesformule of blauwdruk. Elke stad, elke buurt en elk pand vraagt om maatwerk. Dat is het startpunt van elk project, goed kijken en luisteren. Er mag dan wel geen stappenplan zijn voor wat we doen, toch zijn er bepaalde punten die telkens worden doorlopen.

1

Vraag

Het begint altijd bij een pand en dat de eigenaar zich geroepen voelt een ruimte efficiënt te gebruiken. Vaak zijn er plannen voor het pand, maar tussen het plan en realisatie in is er een groot tijdsgat wat effectief gebruikt kan worden. Zodoende vinden ze (hopelijk) ons.

3

Collectiviteit en verantwoordelijkheid

Mensen, mensen, mensen. Dan, het vlees op de botten, de invulling van het pand. De kwartiermakers doorlopen intensieve kennismakingen met de mensen die een plek zoeken voor hun kunst, concept of start-up. Hierbij is een zekere wederkerigheid van belang, dat  je actief onderdeel uitmaakt van een groep die samen dingen realiseert en kennis deelt in de gegeven tijd.

2

Concept

De kwartiermaker is de door LOU aangestelde beheerder van het pand. Dit is vaak iemand die bekend is met de buurt. Door de kwartiermaker en LOU wordt er nagedacht over een passend concept wat aansluit op de vraag. Is bijvoorbeeld de vraag naar creatieve werkplekken hoog of is er veel behoefte aan plek wat in teken staat van duurzame initiatieven? 

4

Horeca en culturele programmering

Ook is er een kloppend hart nodig, een fysieke plek waar we allemaal samen kunnen komen zodat er kruisbestuivingen kunnen ontstaan. Dit vinden we vaak in tijdelijke horeca van een startende ondernemer bij wie het concept aansluit. Zodat niet alleen de mensen in het pand een ontmoetingsplek hebben, maar ook mensen uit de buurt van buitenaf een concrete reden hebben om binnen te stappen voor een ongedwongen kennismaking, voor een interessante lezing of filmavond.

HOWgoed_edited.png
bottom of page